活動圖片
得獎名單:恭喜以下得獎者,獎品將於2019/11/14郵寄
造型提袋:bexxxxxoo,jixxxxx30,skxxxxx29,edxxxxxdn
造型章魚筆:gixxxxxtw,tzxxxxxng,y2xxxxx55,mexxxxxaa
造型筆記本:gaxxxxx24,cuxxxxx09,q0xxxxx93,anxxxxx63
角色公仔組:tixxxxx04